<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6848728874088966911\x26blogName\x3dSMKTLS+HandBall+Club+\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tlshandballclub.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tlshandballclub.blogspot.com/\x26vt\x3d-4983912378118632274', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
OBLIVIATE;
Muse
Tagboard
Way Out
Credits
+ follow Dashboard
MSSPs Pasukan Wanita SMKTLS
Tuesday, 29 April 201420:31

LAPORAN AKTIVITI BOLA BALING SMKTLS

  Assalammualaikum, Salam Sejahtera dan Salam 1 Malaysia. Pada 17.03.2014 bersamaan hari Isnin pada jam 3.00 hingga 6.00 petang, SMK Tuanku Lailatul Shahreen telah menghantar sepasukan wanita ke kejohanan bola baling MSS Perlis.

  Pasukan ini hanya menang menentang pasukan SMA Islahiyah manakala seri menentang pasukan SMK Syed Saffi. Pasukan ini hanya berjaya menduduki tempat ketiga dalam kumpulan dan tidak berjaya maju ke peringkat suku akhir. 


Labels:
MSSPs Pasukan Lelaki SMKTLS
19:51

LAPORAN AKTIVITI BOLA BALING SMKTLS

  Assalammualaikum, Salam Sejahtera dan Salam 1 Malaysia. Pada 15.03.2014 bersamaan hari Sabtu pada jam 3.00 hingga 6.00 petang.

  Pasukan bola baling lelaki SMKTLS berjaya maju ke peringkat suku akhir. SMKTLS menang menentang SMK Arau, SMK Padang Besar (U) dan SMK Perlis. Malah SMKTLS turut kalah menentang SMK Derma dan MRSM Beseri. Semoga Pasukan Bola Baling SMKTLS akan terus maju dan mencapai kejayaan .

Labels:
friendly match
19:13

LAPORAN AKTIVITI BOLA BALING SMKTLS

  Assalammualaikum, Salam Sejahtera dan Salam 1 Malaysia. Pasukan lelaki bola baling telah membuat satu perlawanan antara SMK Tuanku Lailatul Shahreen dengan SMK Syed Ahmad.

  Malah pasukan lelaki smktls tewas dengan smksa. Pasukan smktls telah melakukan yang terbaik.  Semoga pertandingan yang seterusnya, smktls akan maju dan mencapai kejayaan .

Labels:
NAIK TARAF GELANGGANG BOLA BALING
Saturday, 22 February 201403:34

  LAPORAN AKTIVITI KELAB BOLA BALING

  Assalammualaikum, Salam Satu Malaysia dan Salam Sejahtera. Pada 22.2.2014 bersamaan hari Sabtu pada jam 8.00 pagi, guru penasihat serta beberapa ahli Kelab Bola Baling hadir ke sekolah.

  Guru penasihat memberi penerangan tentang gelanggang bola baling. Ahli Kelab Bola Baling membantu mengukur panjang gelanggang yang perlu dinaik taraf dengan saiz yang betul.

  Guru penasihat bertungkus-lumus untuk menyiapkan garisan gelanggang bola baling untuk menaik taraf gelanggang bola baling serta dibantu oleh beberapa ahli Kelab Bola Baling.

  Dengan menaik taraf gelanggang bola baling dapat memudahkan akitiviti amali serta latihan yang akan diadakan sebelum perlawaan Bola Baling MSSPs. 
  Setelah selesai, guru penasihat serta beberapa orang ahli mengemas barang-barang. Aktiviti ini tamat kira-kira pada jam 12.30 tengah hari.

Labels: